Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Söktips

För att förbättra dina sökningar är det viktigt att fundera över vilka sökord du använder, samt kvaliteten på artiklarna och tidskrifterna. Hur ska jag tänka för att hitta bra sökord? Vad gör en artikel vetenskaplig? Vad betyder det att en tidskrift är peer reviewed?

Här får du tips om var du hittar relevanta sökord och hur du kan översätta medicinska termer till engelska. Du får även strategier för hur du kan kombinera sökord.

Hitta sökord

Kombinera sökord

OR – utökar din sökning (neoplasms OR cancer OR tumors OR tumour)
OR är ett användbart kommando om det finns synonymer till de ord du söker på. Om du till exempel skriver neoplasms OR cancer kommer du få träffar som antingen innehåller ordet neoplasms eller ordet cancer, inte nödvändigtvis alla orden i samma träff.

AND – begränsar din sökning (colorectal AND neoplasms)
AND är ett användbart kommando om du önskar att alla ord måste vara med för att få träff. Om du till exemplel skriver colorectal AND neoplasms, måste både colorectal och neoplasms förekomma för att ge träff.

AND och OR tillsammans (neoplasms OR cancer) AND (colorectal OR colon OR colonic OR rectum OR rectal)
AND och OR tillsammans. Kombinera två olika grupper som vardera innehåller flera synonymer. Sätt en parentes runt respektive grupp och skriv AND mellan grupperna. Minst ett ord ur varje grupp behöver förekomma för att ge träff.

 

Om du vill veta om en artikel är vetenskaplig finns det vissa kännetecken du ska titta efter. Det som är intressant är bland annat artikelns struktur och uppgifter om huruvida den blivit granskad av ämneskunniga.

Leta efter dessa moment i en vetenskaplig artikel

En vetenskaplig artikel följer en viss struktur som gör det möjligt att följa forskningsprocessen. Momenten ska vara så utförligt beskrivna att det går att upprepa studien.

 • Abstrakt
 • Introduktion
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion
 • Referenser

Titta på tidskriften, är den peer-reviwed?

Tidskrifter som är vetenskapliga har sakkunniga (referees) som granskar, bedömer och väljer ut artiklarna innan de godkänns för publicering. Tidskrifter som har denna process kallas peer-reviwed. Denna kontrollfunktion skall garantera det vetenskapliga dokumentets kvalitet och status.

Så här kan du se om en tidskrift är peer-reviewed

Sök upp tidskriftens webbplats och titta efter information om tidskriftens granskningspolicy/editorial board under:

 • Instructions to authors/ Guide to authors
 • Author & Reviwer info
 • Aims and scope/ Notes to contributors
 • Redaktionella rutan (omslagets insida i den tryckta tidskriften)
 • I databasen CINAHL kan du begränsa sökträffarna till peer-review tidskrifter.

Granskningsförfarandet kan uttryckas på olika sätt, till exempel kan det stå:

 • Anonymous review
 • Articles are reviwed externally and internally before publication
 • Sent anonymously to at least two referees
 • Subject to peer-review
 • Sent to two specialists

Bra att komma ihåg

 • Facktidskrifter som Vårdfokus, Omvårdnadsmagasinet, Fysioterapeuten och liknande är inte vetenskapliga.
 • Bara för att tidskriften finns med i PubMed/Medline behöver den inte vara vetenskaplig. Det finns inget krav på det.
 • Notera att inte allt material i peer-review tidskrifter är vetenskapligt. Tillexempel omfattas inte ledare, referat från konferenser eller bokrecensioner av peer-review-processen.
Senast uppdaterad: 2021-02-05 13:29