Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Databaser A-Ö

Här finns länkar till de databaser som Västra Götalandsregionen prenumererar på, samt en mängd gratisresurser utvalda av sjukhusbiblioteken. Alla resurser i e-biblioteket kan nås utanför VGR:s nätverk, logga in med vgr-id och lösenord.

Det är viktigt att hitta bra sökord, behöver du hjälp med att översätta från svenska till engelska eller hitta synonymer finns ordlistor på internet. Här är några exempel.  

Databaser A-Ö

Gå direkt till:
CINAHL   ClinicalKey   Embase  PsycINFO   PubMed  UpToDate

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V /

1177.se 
Kvalitetssäkrad information för patienter och närstående om hälsa, sjukdomar, vård och behandling från Sveriges landsting och regioner.

AMED (EBSCO) 
Referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, alternativmedicin och palliativ vård.
Lathund till Amed, film

Blandbarhet av intravenösa läkemedel (VGR)
Information om fysikalisk/kemisk kompatibilitet av intravenösa läkemedel.

CRD databases (Centre for Reviews and Dissemination) 
Kvalitetsgranskade systematiska översikter från olika länder. 
Lathund på CRDs webbplats

Campbell Library 
Systematiska översikter inom social välfärd, undervisning, juridik mm. Drivs av ett oberoende, världsomspännande forskarnätverk.

Cinahl (EBSCO) 
Referenser till artiklar inom omvårdnad, rehabilitering och alternativmedicin.
Lathund till Cinahl, film

ClinicalKey 
Medicinsk sökfunktion med klinisk inriktning som innehåller tidskrifter, böcker, bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar.
Lathund till ClinicalKey.pdf

ClinicalTrials 
Kliniska prövningar (planerade, pågående och avslutade studier) från olika länder, bl.a. Sverige. Sammanställda av U.S. National Library of Medicine.
Lathund på ClinicalTrials webbplats

Cochrane Library - Fungerar bäst med webbläsare Google Chrome
Innehåller deldatabaser, nås separat på sidan: 
Cochrane Reviews – systematiska översikter gjorda genom Cochrane-samarbetet
Trials - Cochrane Controlled Register of Trials (CENTRAL)
Cochranes Clinical Answers - kliniskt fokuserade frågor som utgår från Cochrane Reviews. Svaren är korta och redovisas i en användarvänlig form.
Lathund till Cochrane.pdf
Lathundar på Cochranes hjälpsida

Dermatology online atlas (DOIA) 
En databas bestående av bilder på dermatologiska sjukdomar.

Drugline (kliniska läkemedelsfrågor)  
Vetenskapligt och kliniskt baserade svar på läkemedelsrelaterade frågor. Svaren är på svenska eller engelska. Drivs av nordiskt universitetssamarbete kring läkemedelsinformation.
Lathund på Druglines webbplats

Embase (OVID) 
Referenser till artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi.
Lathund till Embase, film (flash)

ePed (VGR)
Erfarenhets- och evidensbaserad databas för barnläkemedel.

Epistemonikos
Hitta systematiska översikter och andra källor till evidens inom medicin och omvårdnad.Drivs av en oberoende och världsomspännande stiftelse med samma namn som databasen. 
Lathund på Epistemonikos webbplats

ERIC (EBSCO) 
Referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.

ERIC (Institute of Education Sciences)
Referenser till artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.

INFPREG  
Kunskap kring infektioner i samband med graviditet, sammanställt av experter inom olika medicinska specialiteter från hela Sverige. Drivs av Karolinska universitetssjukhuset.

Janusinfo 
Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Drivs av Region Stockholm.

Journal Citation Reports  (JCR)
JCR är en underdatabas till Web of Science. I JCR rankas tidskrifter efter hur många gånger artiklarna i dem citeras i andra artiklar, så kallad Impact factor. För den som vill jämföra tidskrifter inom ett visst ämnesområde eller hitta en lämplig tidskrift att publicera sig i är Journal Citation Reports en bra källa.

Kunskapsguiden  
Nationell webbplats från Socialstyrelsen som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Innehållet är uppdelat enligt teman: EBP (Evidence-based practice), psykisk ohälsa, äldre, missbruk, barn och unga, funktionshinder och ekonomiskt bistånd.

Medicininstruktioner.se 
Instruktionsfilmer för handhavande av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel, både för patienter och sjukvårdspersonal.

Medline (Ovid) 
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.  

Medline (EBSCO)  
Referenser till artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi.
  -  Lathund till Medline på Ebscos webbplats

MedlinePlus 
Patientinformation om sjukdom, läkemedel och hälsa på engelska och spanska, kan även finnas på andra språk. Drivs av U.S. National Library of Medicine.

Micromedex
Databaspaket med läkemedelsinformation. Inkluderar databaserna Diseasedex General Medicine, Drugdex, Martindale, Pdr, Reprorisk samt NeoFax och Pediatrics.
Informationsblad om Micromedex.pdf

Nationellt kliniskt kunskapsstöd - (en vårdtjänst från Sveriges landsting och regioner)
Det är ett kunskapsstöd som är under uppbyggnad. Det vänder sig i första hand till primärvården.

National Health Service Evidence (UK)
Evidensbaserade utvärderingar, systematiska översikter och HTA-rapporter. 

National Guideline Clearinghouse (USA) 
Evidensbaserade kliniska behandlingsguider.  

OTSeeker  
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom arbetsterapi.
Lathund till OTSeeker, film

Orphanet 
Information om ovanliga sjukdomar och "orphan drugs", s.k. särläkemedel som används för behandling av sällsynta sjukdomar. Internationellt, drivs av EU-konsortium m.fl.
Lathund till Orphanet, film

Ovanliga diagnoser 
En kunskapsdatabas från Socialstyrelsen om ca 300 ovanliga sjukdomar.

Pedro 
Referenser till systematiska översikter, randomiserade studier mm inom fysioterapi.
Lathund på Pedros webbplats

PsycBITE 
PsycBITE, Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficacy, innehåller studier om behandlingar av traumatiska hjärnskador. Drivs av ett australiensiskt samarbete.
Lathund på PsycBITEs webbplats

PsycINFO (EBSCO)
Referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnen.
Lathund till PsycINFO, film

PubMed 
Referenser till artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykiatri, odontologi och relaterade ämnen.
Lathund till PubMed.pdf
Lathund till Clinical Queries, film
Lathund till MyNCBI.pdf

SBU 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet med uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. 

SIS standarder 
Standarder inom hälso- och sjukvård samt ledningssystem, som VGR har tillgång till via ett avtal mellan SKL och SIS. 
Informationsblad om VGR:s avtal med SIS.pdf

SpeechBITE 
Referenser till randomiserade studier, systematiska översikter och behandlingsguider inom logopedi. Drivs av ett australiensiskt samarbete. 
Lathund på SpeechBITEs webbplats

SveMed+ 
Referenser till nordiska artiklar inom medicin, omvårdnad, rehabilitering, hälso- och sjukvård, odontologi och patientinformation.
Lathund till Svemed+.pdf
Lathund till Svemed+, film

Svensk Mesh (Karolinska institutet)
Medicinsk ämnesordlista. Mesh står för Medical Subject Headings.

SwePub (Kungliga biblioteket)
Referenser till forskningspublikationer, registrerade i publiceringsdatabaser hos ett fyrtiotal svenska lärosäten.
Lathund på SwePubs webbplats

TRIP Database (Turning Research Into Practice) 
Sökmotor för evidensbaserad medicin.
Lathund till TRIP Database, film

Transplant Library 
Referenser till evidensbaserad information om organtransplantation från Oxford University.

UpToDate 
Kliniskt beslutsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom inom diagnostk, behandling, prevention, prognos. 
Quick reference card till UpToDate.pdf
Lathund till UpToDate, film

Web of Science
En referensdatabas och citeringsindex över litteratur inom alla vetenskapsområden.
  -  Lathundar på Web of Science webbplats

Vårdhandboken 
Kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder från Sveriges regioner och kommuner.

Senast uppdaterad: 2019-01-23 15:31