Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bedöm tidskrifter

För att utvärdera tidskrifter, artiklar och forskares inflytande används bibliometriska modeller. Ett sätt att ta reda på inflytande är att se till antal citeringar. Antal citeringar kan vara intressant information inför publicering. Nedan beskrivs hur du gör.

  •  I databasen Web of Science kan du se antal citeringar för varje artikel. Sök fram artikeln och klicka på rubriken för att öppna den. På höger sida ser du antal citeringar under Citation Network.
  • I databasen Cinahl finns antal citeringar under Plum Xmetrics. Leta efter länken Plum Xmetrics under artikelreferensen i träfflistan.
  • Antal artikelciteringar kan dock ha en begränsad användbarhet. Anledningen till detta är att det tar lång tid innan en artikel hinner få citeringar. Antal citeringar ger därmed ingen indikation på en artikels omedelbara genomslag. Läs avsnittet Bedömningsmetoder via sociala medier nedan för att se hur du kan ta reda på det omedelbara genomslaget.
  •  I databasen Web of Science kan du se en tidskrifts impact factor i deldatabasen Journal Citation Reports.
  • Impact factor är ett sätt att bedöma vetenskapliga tidskrifters genomslag. Måttet speglar det genomsnittliga antal citeringar per år för artiklar nyligen publicerade i tidskriften. Impact factor används för att visa en tidskrifts betydelse inom sitt ämne/fält. Tidskrifter med hög impact factor bedöms mer betydelsefulla än de med lägre. Läs mer om impact factor (Lunds universitet).
  •  I databasen Web of Science kan du se en forskares H-index. Sök fram en artikel skriven av aktuell författare. Klicka på artikelns rubrik för att öppna den, klicka därefter på författarens namn. Du hittar H-index under Create Citation Report.
  • H-index beskriver både forskarens publiceringsaktivitet och publikationernas betydelse. H-index beaktar bara citeringarna i en viss databas. Därför kan en forskare ha olika H-index i Web of Science, Scopus och Google Scholar. Läs mer om H-index (Örebro universitet).
  •  Altmetrics är ett alternativt sätt att bedöma en forskare eller publikations genomslag. Altmetrics mäter forskare och artiklars genomslag i sociala medier, såsom blogginlägg, tweets, bokmärken, antal nedladdningar med mera. Altmetrics kan därmed visa på det omedelbara genomslaget.
Senast uppdaterad: 2020-07-17 13:52