Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Citeringar & impact

För att utvärdera tidskrifter, artiklar och forskares inflytande används bibliometriska modeller. Ett sätt att ta reda på inflytande är att se till antal citeringar. Antal citeringar kan vara intressant information inför publicering. Nedan beskrivs hur du gör.

  •  I databasen Web of Science kan du se antal citeringar för varje artikel. Sök fram artikeln och klicka på rubriken för att öppna den. På höger sida ser du antal citeringar under Citation Network.
  • I databasen Cinahl finns antal citeringar under Plum Xmetrics. Leta efter länken Plum Xmetrics under artikelreferensen i träfflistan.
  • Antal artikelciteringar kan dock ha en begränsad användbarhet. Anledningen till detta är att det tar lång tid innan en artikel hinner få citeringar. Antal citeringar ger därmed ingen indikation på en artikels omedelbara genomslag. Läs avsnittet Bedömningsmetoder via sociala medier nedan för att se hur du kan ta reda på det omedelbara genomslaget.

Bibliometriska indikatorer används ibland för att utvärdera forskningens genomslag på olika sätt.
Den mest kända indikatorn för att mäta tidskrifters genomslag är Journal Impact Factor (JIF) som baseras på registrerade publikationer i Web of Science. Det finns även andra tidskriftsmått, bland annat Scimago Journal & Country Rank och EigenFactor. Det gemensamma för dem är att de beräknar tidskrifternas genomslag baserat på de citeringar som kommer in till tidskriften i fråga.
Du hittar och kan söka fram impact factor i databasen Journal Citation Reports i Web of Science.

Impact factor eller Journal impact factor (JIF) som det också kallas speglar det genomsnittliga antal citeringar per år för artiklar nyligen publicerade i tidskriften. Måttet används för att visa en tidskrifts betydelse inom sitt ämne/fält. Det går alltså inte att jämföra mellan olika fält eller ämnesområden.

En hög Journal Impact Factor kan exempelvis härstamma från ett fåtal välciterade artiklar, och garanterar inte kvalitén för varje artikel publicerad i tidskriften. Däremot signalerar en hög impact factor att tidskriften används mycket inom sitt område och har bra spridning i forskarsamhället, och därmed är intressant vid valet av tidskrift att publicera i.

Läs mer om impact factor (Lunds universitet)

  •  Altmetrics är ett alternativt sätt att bedöma en forskare eller publikations genomslag. Altmetrics mäter forskare och artiklars genomslag i sociala medier, såsom blogginlägg, tweets, bokmärken, antal nedladdningar med mera. Altmetrics kan därmed visa på det omedelbara genomslaget.
  • I databasen Web of Science kan du se en forskares H-index. Sök fram en artikel skriven av aktuell författare. Klicka på artikelns rubrik för att öppna den, klicka därefter på författarens namn. Du hittar H-index under Create Citation Report.
  • H-index beskriver både forskarens publiceringsaktivitet och publikationernas betydelse. En forskare med h-index 14 innebär att forskaren har 14 artiklar som citerats minst 14 gånger vardera. Faktorerna för h-index är därmed antal publikationer och antal citeringar per artikel. En forskare som varit verksam en längre tid har därmed troligen ett högre h-index än en nybliven forskare, något som är att beakta vid jämförelse. Likaså skiftar h-index inom olika ämnesområden. H-index baseras på citeringar inom en viss databas. Därför kan en forskare ha olika h-index i Web of Science, Scopus och Google Scholar, det är därför viktigt att uppge varifrån h-index är hämtat när det uppges.

Senast uppdaterad: 2021-12-29 14:34